NASZA DIAGNOZA

Uczestnicy wydarzeń publicznych oraz obiektów o takim charakterze czyli płatnych form spędzania wolnego czasu poza domem lub spotkań zawodowych, to względnie nieliczna grupa osób w Polsce, najzamożniejsza oraz w praktyce nieosiągalna mediami tradycyjnymi oraz społecznościowymi. Z tego faktu zaczynają zdawać sobie sprawę firmy lokalne i międzynarodowe w szczególności działające na rynku dóbr luksusowych zwracając tym samym swoją uwagę na mniej konwencjonalne formy komunikacji w tym sponsoring. Takie formy muszą jednak spełniać rygory narzędzi stosowane w tych firmach, o istnieniu i znaczeniu których rzadko zdają sobie sprawę organizatorzy i właściciele tych wydarzeń, skoncentrowani głównie na pozyskaniu widowni dla swojego widowiska. Tylko największe wydarzenia (ogólnopolskie, międzynarodowe) mogą sobie pozwolić na znaczne inwestycje w pozyskiwanie sponsorów, choć z drugiej strony - poprzez fakt, że ich wizerunkowa wartość jest już duża oraz poprzez częste i hojne wspieranie ich publicznymi środkami - nie poświęcają wpływom ze sponsoringu większej uwagi nie zauważając, że może on w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju samego wydarzenia. Dlatego też z jednej strony mamy sponsorów otwartych na współpracę, a z drugiej - brak wiedzy, czasu, inwestycji, chęci bądź kompozycję tych wszystkich czynników skutkującą przepaścią komunikacyjną pomiędzy potencjalnym sponsorem wydarzeniami publicznymi w Polsce.

NASZA FIRMA

ArtMedia Broker jest pierwszym, niezależnym brokerem sponsoringu obiektów i wydarzeń w Polsce. Podchodzimy do swojego zadania w sposób odpowiedzialny, to jest: korzystamy  z najlepszych światowych wzorców, inwestujemy we wciąż aktualizowane dane o rynku konsumentów w Polsce, korzystamy ze swojego doświadczenia cały czas je pogłębiając o wiedzę na temat celów, sposobów działania, procesach decyzyjnych pośród marek lokalnych i miedzynarodowych działających na naszym rynku. Jeżeli jakieś szczegółowe zadanie wykroczy poza zakres naszych aktualnych kompetencji, gwarantujemy naszym Klientom pozyskanie ich spośród osób najlepszych w swojej dziedzinie poprzez nasze szerokie, zawodowe kontakty. Taka postawa stanowi naszym zdaniem doby kapitał początkowy i gwarantuje rzetelne wywiązywania się z podjętych zleceń. Jest również kapitałem, przy pomocy którego zdobywamy zaufanie naszych Zleceniodawców. Widzimy te same rzeczy jednak my widzimy je z innej strony.

NASZE USŁUGI

Hermetyczny język współczesnego marketingu, ilość informacji oraz jej źródła, argumentacja, wiedza o otoczeniu konkurencyjnym marek, o ich strategii, sposobie pozycjonowania się, stosowanych narzędziach marketingowych, znajomość celów i narzędzi z obszaru odpowiedzialności społecznej oraz kontakty pośród marketerów i ich zaufanie - to z jednej strony słabe strony organizatorów wydarzeń publicznych, a z drugiej - podstawa dla stworzenia wartościowej oferty sponsorskiej dla każdego wydarzenia. Dobrze skonstruowana oferta, zaprezentowana właściwym osobom we właściwym czasie, pochodząca z zaufanego źródła znakomicie zwiększa szansę na pozyskanie wartościowego sponsora. Wartościowego dla wydarzenia, jego widowni i dającego nadzieję na dłuższą niż jednokrotna współpraca. Takie też wsparcie - strategię sprzedażową, sprzedaż oraz szkolenia - proponujemy naszym klientom. 

 

NASI LIDERZY

Leszek Popowicz - ponad 20 lat w budowaniu niestandardowych kanałów komunikacji dla marek lokalnych i miedzynarodowych, Przedstawiciel Cannes Lions Festival, Dyrektor Generalny SAR, Członek-założyciel IAA w Polsce

Jackie Fast - CEO/owner Slingshot Sponsorship w Londynie, Board Director of European Sponsorship Association,  of Rights Holder Achievement Award 2016, Most Effective Sponsorship Activation 2015

NASZ CEL

Stworzenie platformy współpracy pomiędzy publicznymi wydarzeniami i markami adresującymi swoją ofertę dla wąskiej grupy docelowej w Polsce w tym markami międzynarodowymi największego kalibru dla których zasięg istniejących mediów jest zdecydowanie za szeroki.  Edukacja organizatorów wydarzeń w procesie pozyskiwania wartościowych sponsorów dla swojej marki. Współtworzenie wydarzeń większych, wspanialszych, o coraz większej skali poprzez odnajdywanie wspólnych celów pomiędzy organizatorami tych wydarzeń oraz sponsorami. Dla ich wzajemnego rozwoju oraz z korzyścią dla widowni. Rozwinięcie rynku sponsoringu jako ważnego elementu marketingu, gdzie przedmiotem umów stanie się z jednej strony - wartościowa komunikacja dla sponsorów dalece wykraczająca poza możliwość umieszczenia loga tu i ówdzie, a drugiej - znalezienie partnera dla wydarzenia, który pomoże mu rosnąć , nabierać prestiżu i znaczenia w jego naturalnym środowisku.